Veseli smo, da bomo lahko letos v okviru Podjetniškega tabora gostili delavnico programa Young Innovators (Mladi iznajditelji)!

Mlajše generacije bodo morale v času odraščanja korenito spremeniti svoj življenjski slog v bolj trajnostnega. Skozi obstoječe učne načrte pa ne prejmejo dovolj znanja in veščin, kako se spopasti s kompleksnimi načini reševanja podnebnih izzivov. Program Young Innovators (Mladi iznajditelji) je izobraževalni program, v okviru katerega otroci na delavnicah pridobijo znanje in spretnosti, ki bodo potrebne pri prehodu v trajnostni življenjski slog. Program spodbuja družbeno zavest, vodi v pozitivno spremembo obstoječih navad in iskanje rešitev za bolj trajnostno družbo. Young Innovators (Mladi iznajditelji) je en izmed programov svetovno znane organizacije ClimateKIC, ki jo je ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), neodvisna organizacija Evropske unije. EIT Climate-KIC je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij, z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva.

Zakaj Young Innovators (Mladi iznajditelji)?

V okviru delavnice bodo otroci spoznali orodja sistemskih inovacij, ki  jih bodo lahko v praksi preizkusili na tudi konkretnih izzivih, ki jih bodo v nadaljevanju programa v šolskem letu 2020 / 2021, ponudili predlagatelji podnebnih izzivov (lokalna podjetja, organizacije, občine itd.) s katerim se soočajo lokalne skupnosti. Skozi sodelovanje v programu se bo v mladih poskusilo vzbuditi tudi navdušenje in zanimanje za zeleno podjetništvo. Program Young Innovators (Mladi iznajditelji) je zasnovan tako, da opazuje in razume kompleksne družbene sisteme ter raziskuje, kako inovirati in oblikovati okoli njih, da bi izboljšali svoje okolje za bolj trajnostno in zagotovljeno prihodnost. Na delavnici bo predstavljen nabor orodij, ki vključujejo tehnike vizualnega razmišljanja in so namenjena ustvarjanju rešitev za tako zapletene probleme.

Kako iz zapletenih problemov v preproste rešitve

Young Innovators (Mladi iznajditelji) združuje pristope in metodologije poučevanja, ki naslavljajo blaženje podnebnih sprememb (z in za otroke ter mladostnike), vodilnih organizacij na tem področju – Združenih narodov (Think, Talk, Act Climate), Fundacije Ellen MacArthur, Climate-KIC etc. Glavne vsebine programa so krožno gospodarstvo in regeneracija, sistemske in družbene inovacije, tranzicija in podnebne spremembe. Otroke bomo opolnomočili z znanjem o uporabi preprostih a efektivnih orodji za reševanje podnebnih izzivov s pomočjo celostnega pristopa k problemom. Program spodbuja poglobljeno razmišljanje o današnji situaciji in kreativno reševanje okoljskih izzivov.

Mentorica delavnice: Maja Vrčon, univ. dipl. komp. in univ. dipl. hisp. – vodja facilitatorjev in trenerjev slovenskega programa Young Innovators – Mladi iznajditelji, trenerka za blaženje podnebnih sprememb (climate coach) in sodelavka evropske nevladne organizacije ECOLISE, European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability. Že vrsto let je aktivna na področju blaženja podnebnih sprememb, tako na lokalni, kot mednarodni ravni. Ukvarja se z zelenim marketingom in narativami sprememb v današnjem času. Sodelovala je z večimi mladinskimi organizacijami, kot vodja delavnic in programov za otroke ter mladostnike.

Čas trajanja delavnice: 4 ure

Datum delavnice: 23. julij 2020

Kraj: Postojna

Na podjetnih počitnicah bodo udeleženci prehodili prve korake v svet podjetništva in podjetnosti. Naučili se bodo, kako razviti svojo poslovno idejo, jo testirati na trgu in kako prodati. Ob zabavnih aktivnostih se bodo tudi učili javnega nastopanja. Primerno za otroke od četrtega razreda dalje.
Najboljše čaka skakanje v trampolinskem parku!

Veseli smo, da bomo lahko letos v okviru Podjetniškega tabora gostili delavnico programa Young Innovators (Mladi iznajditelji)!

Več informacij in prijave na prostor.drustvo@gmail.com