V okviru razpisa JP MLADI 2023/24 smo na OŠ Bistrica pri Tržiču izvedli serijo podjetniških delavnic, ki so pritegnile veliko število učencev. Ti so s svojim zagonom in motivacijo pridobili dragoceno podjetniško znanje in izkušnje.

OŠ Bistrica pri Tržiču je že dolga leta v ospredju pri spodbujanju podjetniških vsebin med mladimi. Šola prepoznava pomen razvoja podjetniških veščin pri mladih, ki so ključne za njihovo prihodnost in za spodbujanje inovativnosti v lokalnem okolju. S tem pristopom šola ne le oblikuje prihodnje podjetnike, ampak tudi spodbuja kritično razmišljanje, kreativnost in samoiniciativnost med mladimi.

Delavnice so bile zasnovane tako, da so učenci skozi različne aktivnosti razvijali svoje podjetniške ideje ali reševali podjetne izzive. Ena izmed ključnih aktivnosti je bila delavnica o osnovah podjetništva, kjer so učenci spoznali temeljne koncepte, kot so poslovni načrt, trženje, finance in upravljanje s človeškimi viri. Ta delavnica je učencem omogočila, da so razumeli, kako se ideje pretvorijo v uspešne poslovne modele.

Nadalje so učenci sodelovali v delavnici o inovativnosti in kreativnem razmišljanju, kjer so se učili, kako generirati in razvijati inovativne ideje. Skozi skupinsko delo in brainstorming seanse so učenci razvijali svoje ideje in jih preoblikovali v potencialne poslovne priložnosti.

Vrhunec tabora je bil reševanje poslovnega modela in prototipiranje, kjer so učenci v skupinah razvijali rešitve za realne poslovne izzive. Ta aktivnost je učencem omogočila, da so svoje teoretično znanje uporabili v praktičnih situacijah, hkrati pa so razvijali veščine timskega dela, javnega nastopanja in kritičnega razmišljanja.

Na zaključni prireditvi so učenci predstavili svoje projekte in rešitve, ki so jih razvili. Predstavitve so bile priložnost za učence, da pokažejo svoje delo in prejmejo povratne informacije.

Vsem učencem OŠ Bistrica želimo veliko podjetniškega navdiha in znanja ter podjetno naprej v življenju. Njihova prizadevanja in dosežki so dokaz, da je vlaganje v mlade talente in njihov razvoj podjetniškega duha naložba v svetlo prihodnost naše skupnosti. Z zagotavljanjem teh priložnosti šola ne le oblikuje prihodnje voditelje in inovatorje, ampak tudi prispeva k razvoju odgovorne in podjetne družbe.