V Gimnaziji Slovenske Konjice so dijaki in učenci OŠ Pod goro razvijali svoje podjetniške ideje. Nastalo je veliko zanimivih idej, ki se v prihodnosti lahko razvijejo v posel. ??

Mladim želimo vso srečo pri nadaljnjem razvijanju poslovnih idej ?